Kontakta oss
”Kommunikation som verktyg för intern samsyn”

Värderingsdriven kommunikation
– Bostaden

Bostaden äger och förvaltar 47 procent av hyresmarknaden i Umeå och som en allmännyttig aktör har företaget en speciell relation till staden. Men det betyder också en komplex helhet av grupper eller intressenter som påverkar och påverkas av företaget. Tillsammans med Pondus har Bostaden påbörjat ett visionsarbete, som inte bara kommer påverka marknadsföringen utan i högsta grad kommunikationen med hela kartan av intressenter.

Ur årsredovisningen 2017: ”De 180 personer som arbetar hos oss är de som tillsammans skapar Bostaden. Personal med mängder av olika bakgrunder och kompetenser – som lever våra värderingar.”

Utmaningen är att hitta kopplingar till samhällsuppdraget på ett sätt som upplevs som engagerande och trovärdigt av alla medarbetare. Resultatet blir en syftesplattform – som inkluderar att vara en samhällsbyggare genom att vara en bostadspartner genom livet för människor i Umeå.

Bostaden skapar plats för livet i Umeå – det beskriver Bostadens uppdrag, alltså att genom lägenheter, parkeringsplatser, lekplatser, sällskapsytor, tvättstugor, lokaler, möjliggöra människors liv i staden.
”Pondus Kommunikation har förmågan att driva våra värderingar i kommunikationsuppdragen – och att göra det med glimten i ögat, vilket vi älskar.”
Hanna Olsson, fd. kommunikationschef Bostaden
Boken om Bostadens hållbarhetsarbete släpptes 2016 och beskriver människor och arbete i området Hållbara Ålidhem.
”Bostaden har ett otroligt viktigt uppdrag i Umeå som stad – och vi utformar kommunikation i alla kanaler för att berätta om just det.”
Anders Karlsson, digital strateg Pondus

Om Bostaden

Bostaden är ett kommunägt, allmännyttigt bostadsföretag i Umeå med ca 15 700 lägenheter, vilket motsvarar ungefär 29 procent av alla hushåll i staden. Bostaden erbjuder studentlägenheter, vanliga hyresrätter och lokaler.