Kontakta oss
”Långsiktigt samarbete för att bryta branschens normer”

Uthållig kommunikation av kärnaffären
– Frösunda Omsorg

Frösunda Omsorg har tagit sig an en gigantisk utmaning – att bryta rådande normen inom omsorgsbranschen. Den omvälvande förändringsresan började för fem år år sedan och Pondus har hela tiden funnits med för att ge stöd med kommunikation genom företagets utvecklingsfaser.

Anja och Vicky på Frösundas boende Gutasund i Uppsala.

Alla vill de svagas bästa – vilket i Frösunda Omsorgs fall är deras kunder, alltså funktionsvarierade, äldre med demens och barn på institution – men för att nå bortom välvilja så krävs det att man bryter normer och på riktigt ställer sig på de svagas sida.

Vår utmaning har legat i att kommunicera Frösundas omställning och mot det motstånd som alltid uppkommer möter när en bryter normer. Genom en stadig relation, uthållighet, långsiktighet och en tro på kärnaffären så har kommunikationen blivit ett verktyg för ledningens utvecklingsarbete. Pedagogiska material, visualiseringar och konceptualiseringar har i Frösunda Omsorgs fall varit viktiga delar i det svåra, praktiska arbetet att genomföra en maktförflyttning för kundens bästa.

En betydande del av Frösundas kvalitetsarbete är uppföljning av kvantitativa och kvalitativa nyckeltal, som beskrivs för intressenterna i den årliga rapporteringen – Förtroenderedovisningen.
”Pondus Kommuniktion har förmågan att verkligen lyssna, vilket gör att de har blivit en viktig partner i kommunikationen med våra kunder, närstående, beställare och medarbetare.”
Christine Rosencrantz, kvalitetschef Frösunda Omsorg
För att beskriva kniviga situationer och för att medarbetarna ska få tillfälle att reflektera över dem, används ett illustrationsmanér som fångar verkliga situationer.

Vår utmaning har legat i att kommunicera Frösundas omställning och mot det motstånd som alltid uppkommer möter när en bryter normer. Genom en stadig relation, uthållighet, långsiktighet och en tro på kärnaffären så har kommunikationen blivit ett verktyg för ledningens utvecklingsarbete. Pedagogiska material, visualiseringar och konceptualiseringar har i Frösunda Omsorgs fall varit viktiga delar i det svåra, praktiska arbetet att genomföra en maktförflyttning för kundens bästa.

Sonja och Annie bor utanför Umeå och är närstående och kund till Frösunda.
”Att lära känna Frösunda på djupet och förtroendet att bygga relationen med tillit har varit avgörande. Frösunda Omsorg måste kunna lita på att vi aldrig viker från kärnan i den förändring som de vill se.”
Cecilia Engdahl, Pondus fd. kundansvarig

En stomme i Frösunda Omsorgs kommunikation har varit den årliga Förtroenderedovisningen som producerats av Pondus sedan 2013. Utifrån den har Pondus också producerat film, konceptbeskrivningar, utbildningsmaterial, och webbinnehåll.

Frösundas Förtroenderedovisning är en årligt återkommande rapportering av Frösundas systematiska kvalitetsarbete, genomförd enligt ramverket GRI.

Om Frösunda Omsorg

Frösunda Omsorg har ett unikt och tydligt fokus – det är kunden som bestämmer och ingen annan. Med 9000 medarbetare ger de omsorg år ca 3200 kunder runt om i landet, inom fyra affärsområden: Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Individ och familj samt Äldreomsorg.