Kontakta oss
”En röst för en mångfacetterad rörelse”

Attraktiv rapportering
– RFSL

RFSL är en mångfacetterad organisation som verkar inom ett flertal område och över hela landet. Det är en riksorganisation med en komplex intressentkarta och som in sin kärna står för mångfald. När RFSL för första gången skulle samla sina alla projekt och verksamheter i en årsrapport låg därför Pondus utmaning i att fånga upp, rapportera och representera helheten av RFSL:s verksamhet på ett sätt som både berör och utmanar.

RFSL:s årsredovisning 2016 är den första samlade årsredovisningen av riksorganisationens breda arbete för HBTQ-personers mänskliga rättigheter.

Detta gjorde vi genom att använda oss av de bästa verktygen från effekt- och hållbarhetsrapportering, och att genom arbetet alltid hålla fokus på det viktigaste – människorna som befolkar och berörs av rörelsen. Genom att med intention arbeta med respekt, empati och känslighet kunde vi skapa utrymme för visualisering av både fakta och svårfångade samband.

En alternativ organisationskarta visar inte bara ägarförhållanden, utan också kunskapsförflyttning och finansieringsvägar.
Illustrationer och citat beskriver enskilda upplevelser och berättelser som är en del av RFSL:s helhet.
”Höjdpunkten i arbetet – och det absolut svåraste – var att tillsammans sätta en organisationsskiss som visar hur RFSL skapar verklig skillnad för sina medlemmar och för världen.”
Mikke Hedberg, creative director Pondus Kommunikation
För att nå brett i målgruppen har årsredovisningens breda innehåll brutits upp i delar för sociala plattformar.

Om RFSL

RFSL, som grundades 1950, är en av de ledande rösterna för hbtq-frågor. De verkar lokalt, såväl som nationellt och internationellt, och har 7000 medlemmar. RFSL bedriver en mängd olika projekt och arbetar för att hbtq-personer skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället.