Kontakta oss

Leda
byrå
med

Är du vår byråledare?

Pondus Kommunikation är en syftesdriven kommunikationsbyrå med huvudkontor i Umeå och kunder över hela Sverige. Vår kultur drivs av kärlek, autencitet, rättvisa och en uthållig, fokuserad närhet till kunden.

Att driva sin affär #medpondus är att driva med tydlighet, trygghet, ansvar, uthållighet och kundinsikt. Det är målet för våra kunder – och Pondus tillför kommunikationens kraft på vägen.

Nu söker vi en modig, kundfokuserad byråledare som vill använda kommunikation för att utveckla våra kunders ansvarfulla värdeskapande.

Vill du veta mer? Ring eller maila Sarita på 070-517 95 51

Om byråledarrollen

Byråledarrollen är en nyckelroll på Pondus. Byråledaren rapporterar till VD och har flera delegerade ansvar. Rollen innebär i korthet:

Kundprojekt, kundansvar och försäljning

Pondus viktigaste påverkan sker i relationen till kunden – och därför ser vi en byråledarroll som innebär kundansvar och involvering i projekt för nyckelkunder. Byråledarrollen innebär också att vara aktivt engagerad i både nyförsäljning och merförsäljning. Att modellera Pondus värderingar och kundfokus är en viktig del för att utveckla byrån och för att agera förebild i vardagen.

Det dagliga verksamhetsansvaret

Byråledaren ansvarar för att leda det dagliga arbetet för Pondus 15 medarbetare. Det innebär till exempel att se till att alla projekt är resurssatta, stötta medarbetarna i de fall de behöver hjälp med prioriteringar. Viktigt är också att driva Pondus kultur i vardagen, bidra till och skapa en miljö med positiv energi, genom att se möjligheter och lösningar.

Resursplanering och fördelning

Pondus positiva påverkan sker i mötet med kunden och en viktig del i byråledarens arbete är att stötta medarbetarna för att de ska få så mycket meningsfull kundtid som möjligt. Grunden är resursplanering, men också kontinuerlig uppföljning i arbetet. Planering, prioritering, utveckling av säljcase och intern utveckling – byråledarens roll innebär att aktivt leda teamet framåt.

Prioritering av projekt

En aspekt av byråledarens uppdrag är att kunna prioritera i de fall vi har kort om resurser. Det kan innebära att be någon av medarbetarna ta ett extra projekt eller jobba över, att vara proaktiv i diskussionen med kunden om leveranser, arbeta kommunikativt och flexibelt för att hitta lösningar. Byråledaren ska ha koll på och planera för toppar och dalar under året, för att kunna agera tidigt och med tydlighet när det blir högt tryck.

Personalansvar

Byråledaren ansvarar för medarbetarnas arbetstider, inklusive semester och andra ledigheter, tillfällig övertid, frågor kring att jobba hemma. Grunden i detta är att ge proaktivt stöd och tydlighet om förutsättningarna så att medarbetarna kan göra sitt jobb på ett engagerat och effektivt sätt.

Uppföljning av projekt och beläggning

Byråledaren ansvarar för projektuppföljning efter varje projektavslut. Det innebär en snabb överblick för att fånga lärdomar och proaktivt stödja projektledarna i deras arbete att hålla koll på budget, tidsåtgång och att hitta tidiga lösningar för hinder som uppstår under projektets gång. Projektuppföljningarna ska sammanfattas vid månadens slut och levereras till VD.

Byråledaren ansvarar för att beläggningsuppföljning genomförs vid varje månadsslut och skickas till VD. Uppföljningen är en del av byråns interna kunskapsarbete, och ett stöd för byråledare och medarbetare att tidigt se hur det går och om något måste göras.

Om Pondus

Pondus Kommunikation är en syftesdriven kommunikationsbyrå med huvudkontor i Umeå och kunder över hela Sverige. Vår kultur drivs av kärlek, autencitet, rättvisa och en uthållig, fokuserad närhet till kunden.

Vi är idag 15 medarbetare och arbetar med kunder ur alla sektorer. Vi har förmånen att arbeta i flera mångåriga kundrelationer, till exempel med Olofsfors, Umeå kommun, Frösunda Omsorg, Avion Shopping, och Child 10.

Vi strävar efter att bli en partner till kundens ansvarsfulla affärsutveckling och vi bygger vårt arbete på en kunskapsgrund kring syftesdriven kommunikation och på gediget kommunikationshantverk.

Pondus värderingar och kultur är vår viktigaste tillgång, för den förutsätter vår förmåga att kontinuerligt leverera kommunikation som stärker kunden och hjälper henne att ta steg från där hon är.

Är du byråledaren som tar nästa steg med oss?

Byråledarrollen är en nyckelroll på Pondus och vi ser att du har flerårig erfarenhet av kommunikation och ledarskap, och att du är villig att ta dig an Pondus värderingar och driva byråns dagliga arbete framåt med kraft.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Sarita Nath, VD Pondus på sarita@medpondus.se eller 070-517 95 51.

Ansökan

Skicka ditt CV och en presentation till jobb@medpondus.se senast 15 november 2018.

Vi genomför intervjuer i Umeå och i Stockholm under andra halvan av november.