Frilansare inom PR

Vi söker frilansare inom PR för att stärka upp vårt nuvarande team och för att på sikt hitta samarbeten som kan utvecklas ytterligare. Vi söker specialister inom flera delar av PR-området, från omvärldsbevakning och analys, till kriskommunikation, via marknads- och produktkommunikation, public affairs och sociala medier.

• Uppdragsbaserat

• Pondus Stockholm / Umeå

Frilansare välkomna!

Vad vi söker

Vi söker PR-specialister för att stärka upp arbetet med att hjälpa våra kunder att kommunicera genom förtjänade kanaler – sociala och redaktionella, digitala och traditionella medier. Det kan handla om exempelvis:

 • Att planera och genomföra större PR-insatser, rådgivning och stöd i samband med medieaktiviteter, medierelationer och medieträning.
 • Kriskommunikation likväl som stöd i både reaktiva och proaktiva mediekontakter.
 • Analys och vinklar, uppföljning, planering och genomförande av mätning av resultat och effekter.
 • Att identifiera och ha kontakt med relevanta journalister eller ambassadörer.

 Vi söker spets i ett brett fält, därför ska utbildning, erfarenhet och färdigheter vara relevant för området. Dessutom värdesätter vi:

 • Brinn för kommunikation som kraft för samhällsförändring
 • Dokumenterad erfarenhet av uppdrag för samhällsaktörer och offentlig sektor, så som myndigheter och högskolor
 • Godkänsla för nyhetsvärdering och erfarenhet av att skapa genomslag i såväl redaktionella som sociala medier
 • Järnkoll på medielandskapet – både traditionella och sociala medier – och är nyfiken på relevanta trender och målgruppsbeteenden 
 • Gott skribenthantverk
 • Egenskaperna social, orädd, prestigelös och uthållig

Vilka är vi?

Pondus är en kommunikationsbyrå med kontor i Stockholm och Umeå.Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer med allt från marknadsinsikter och strategier till kreativa digitala kommunikationslösningar och snabbfotade trycksaksproduktioner. Vi har 30 års erfarenhet av att göra kommunikation som bidrar till våra kunders hållbara affärsutveckling.

Vi är inne i en förändringsresa som bland annat innebär att vi infört en ny arbetsprocess, som utgår från de krav våra kunder har på kommunikation och vad de förväntar sig av sin byråpartner. Som en del av Pondus är det genom den arbetsprocessen du bidrar till långsiktig hållbarhet för våra kunder.

Alltid på Pondus:

För alla Pondus medarbetare är följande färdigheter viktiga för arbetet:

 • Kreativitet – förmåga att göra nya och relevanta kopplingar
 • Omdöme – förmåga att tänka kritiskt, vara öppen för fakta och kunskap och alltid sträva efter att förstå vad som är relevant information i sammanhanget
 • Rättvisa – förmåga att agera med global respekt för alla människors lika och höga värde
 • Social intelligens – förmåga att alltid utgå från kunden och dennes behov
 • Kommunikation både verbalt och i skrift
 • Att förstå och implementera verksamhetens strategi
 • Rådighet och proaktivitet, att anpassa sig efter behovet och situationen
 • Förutse behov, att ta tag i aktiviteter för att nå verksamhetens syfte och uppsatta mål, på eget initiativ

Välkommen med din intresseanmälan

Skicka din intresseanmälan till jobb@medpondus.se och märk mailet "PR-specialist för frilansuppdrag". Ansökan ska innehålla relevant material som hjälper oss att förstå vem du är, vad du kan och vad du brinner för. Vi tar kontakter löpande och utifrån uppdrag.

 Eventuella frågor besvaras av byråledare Jon Goland på jon@medpondus.se eller 073-32090 60.