Projektledare

Pondus har 30 års erfarenhet av att göra kommunikation som bidrar till våra kunders hållbara affärsutveckling. Vi hjälper samhällsaktörer och syftesdrivna varumärken att förtjäna sina målgruppers uppmärksamhet, engagemang och förtroende.

Nu söker vi en driven, erfaren projektledare som vill vara med på nästa steg i vår resa.

• Heltid

• Lön baserat på erfarenhet och kvalificering

• Pondus Stockholm – med möjlighet att sitta på distans var som helst i landet

Vi rekryterar erfaren projektledare! Skicka din ansökan till jobb@medpondus.se

Vem är du?

Vi söker en driven projektledare som kan omsätta våra värderingar – kreativitet, omdöme, rättvisa och social intelligens – i varje uppdrag.

Som projektledare kommer du hitta och träffa uppdragsgivare för att skapa intresse för våra tjänster, förvandla intresse till uppdrag, och leda uppdrag från start till mål. Du kommer att arbeta med våra kunder i hela landet och, när omvärlden tillåter det, kommer rollen att innehålla en del resor.

För att passa i rollen ser vi att du:

 • Har en utvecklad förmåga att förstå och leverera det kunden vill ha.
 • Har en utvecklad förmåga att förstå kommunikationsbehov utifrån kundens affärsstrategi.
 • Har gedigen erfarenhet av projektledning inom kommunikation.
 • Har erfarenhet av kundansvar i konsultverksamhet, alternativt motsvarande erfarenhet av att arbeta på uppdrag av beställare.
 • Tycker om att ta och ha kontakt med många olika människor, är affärsmässig och försäljningsinriktad.
 • Har arbetat med ansvar för leveranser av komplicerade kommunikationsprojekt och har förmågan att ta dig an Pondus arbetsmodell för leverans.
 • Innehar akademisk examen omfattande minst 3 års universitets/högskolestudier med inriktning mot kommunikation, projektledning, ekonomi/marknadsföring eller liknande, alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig kombinerat med längre erfarenhet.
 • Det är meriterande om du har jobbat med uppdrag för samhällsaktörer och offentlig sektor, såsom myndigheter och högskolor.

Som person tror vi att du är:

 • Flexibel – stor lyhördhet och att kunna ställa om utifrån kundens behov, service på kundens villkor
 • Uthållig – att hålla koncentration och kvalitet ända in i mål
 • Noggrann – klara av att säkerställa att alla delar följer beslutad strategi och kvalitetskrav 

För rätt person finns stora möjligheter att växa inom företaget.

Vilka är vi?

Pondus är en kommunikationsbyrå med kontor i Stockholm och Umeå. Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer med allt från marknadsinsikter och strategier till kreativa digitala kommunikationslösningar och snabbfotade trycksaksproduktioner. Vi har 30 års erfarenhet av att göra kommunikation som bidrar till våra kunders hållbara affärsutveckling.

Vi är för närvarande inne i en förändringsresa som bland annat innebär att vi infört en ny arbetsprocess, som utgår från de krav våra kunder har på kommunikation och vad de förväntar sig av sin byråpartner. Som en del av Pondus är det genom den arbetsprocessen du bidrar till långsiktig hållbarhet för våra kunder.

Pondus process är grunden för att säkerställa strategisk höjd och kreativ förmåga samt kvalitetssäkrade leveranser. Med strategisk höjd menar vi att det finns en röd tråd genom hela arbetsprocessen och att slutsatserna bygger på metodiskt genomfört insiktsarbete samt att det finns en helhetssyn, relevans och rimlighet. Med kreativ förmåga menas en tydlig koppling från strategiska slutsatser till kreativ idé, att den innovativa lösningen svarar mot beställarens problem och är relevant för de givna ramarna. Med kvalitetssäkrade leveranser menar vi gott hantverk och hög finish, i tid och inom budget.

Alltid på Pondus:

För alla Pondus medarbetare är följande färdigheter viktiga för arbetet:

 • Kreativitet – förmåga att göra nya och relevanta kopplingar
 • Omdöme – förmåga att tänka kritiskt, vara öppen för fakta och kunskap och alltid sträva efter att förstå vad som är relevant information i sammanhanget
 • Rättvisa – förmåga att agera med global respekt för alla människors lika och höga värde
 • Social intelligens – förmåga att alltid utgå från kunden och dennes behov
 • Kommunikation både verbalt och i skrift
 • Att förstå och implementera verksamhetens strategi
 • Rådighet och proaktivitet, att anpassa sig efter behovet och situationen
 • Förutse behov, att ta tag i aktiviteter för att nå verksamhetens syfte och uppsatta mål, på eget initiativ

Välkommen med din ansökan

Skicka ansökan till jobb@medpondus.se och märk mailet "Ansökan projektledare". Ansökan ska innehålla relevant material som hjälper oss att förstå vem du är, vad du kan och vad du brinner för.

Rekryteringsprocessen pågår löpande och kommer att innehålla arbetsprov.

Eventuella frågor besvaras av VD Johanna Hallin på johanna.hallin@medpondus.se eller 070-763 12 81.