Kontakta oss

Kraftfull kommunikation är syftesdriven

Vi tror att framtiden är ljusast för de företag som utifrån sitt syfte skapar värde och gör verklighet av sina visioner.

Pondus arbetar enligt en unik metod inom syftesdriven kommunikation som har utvecklats i samarbete med kunskapslabbet Inter Business.

Vill du veta mer? Ring eller maila Sarita på 070-517 95 51

”Syftesworkshopen väckte många tankar och känslor – och genom att jobba igenom den både med styrelse, ledning och personalen har vi verkligen fått upp ögonen för var vi har vår största kraft och vår största påverkan. Så värdefullt!”
Frida Hasselblad, VD Make Equal

Vadå syfte?

Syftet är essensen av hela organisationen – hela poängen med att vi finns. Det handlar aldrig om ekonomisk vinst – det är ett affärsmässigt mål och en hygienfaktor för att driva sin verksamhet vidare. Syftet är en ledstjärna för verksamheten – det genomsyrar och stärker strategier, relationer, organisation, kommunikation.

Världen förändras och det gör även förståelsen för våra drivkrafter. För att attrahera nya kunder, behålla nuvarande, stärka varumärket och behålla den skarpaste arbetskraften krävs ett väl förankrat och tydligt kommunicerat syfte. Genom att utgå från syftet blir varumärket relevant och verksamheten kan ge tillbaka och skapa en positiv förändring för människor och samhället i stort.

Med ett tydligt och förankrat syfte går det att bygga sin affär, sitt varumärke och sitt erbjudande med fokus på att skapa värde för sina kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort.

Hur hittar vi syftet?

Vår metod är enkel, flexibel och mycket effektfull. Metoden bygger på forskning framtagen av Imperative, applicering utvecklad av Inter Business Initiative och vi har under de senaste åren hjälpt ett 20-tal kunder runt om i landet att hitta sitt syfte.

Syftesworkshop

Syftesworkshopen skapar konstruktiva dialoger kring verksamhetens essens på alla nivåer. Det gäller både när ledare ska slå fast syftet, och när medarbetare ska ges chansen att förstå och applicera syftet i vardagen.

I sitt enkla och flexibla format passar den både stora och små organisationer, både besluts- och förankringsprocesser. Syftesworkshopen kan användas av ägare/ styrelse/ ledning för att formulera verksamhetens syfte, likväl som den kan användas i förankring av strategi och mål genom verksamhetens olika delar.

Syftesdrivet varumärke

Genom att starta i syfte ger vi superkrafter till det traditionella varumärkesarbetet. Arbetsprocessen blir kortare och mer meningsfull, samtidigt som förankringen och implementeringen blir mer hållbar och kraftfull.

Syftesdriven visuell identitet

Vi kan även stärka en existerande varumärkesplattform, genom att koppla på syfte och en syftesdriven visuell identitet.

Vill du veta mer? Ring eller maila Sarita på 070-517 95 51